Novotel Yangon Max - Family & Business trip hotel - Tennis Court

Tennis Court


Book in advance for Tennis Court: 09 4440 8888 6

brand marker Novotel Yangon Max ☆☆☆☆☆


အမှတ် ၄၅၉ ၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုုန်၊ မြန်မာ။, 11041 Yangon

ဖုုန်း: +95 (1) 2305858
ဖက်စ်: +95 (1) 2305868
အီးမေးလ်: H9045-RE@accor.com

google_map
  • tennis-court
အခန်းတစ်ခန်းဘွတ်ကင်တင်ရန်
အခန်းတစ်ခန်းဘွတ်ကင်တင်ရန်
close