Novotel Yangon Max - Family & Business trip hotel - မြေပုုံ

brand marker Novotel Yangon Max ☆☆☆☆☆


အမှတ် ၄၅၉ ၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုုန်၊ မြန်မာ။, 11041 Yangon

ဖုုန်း: +95 (1) 2305858
ဖက်စ်: +95 (1) 2305868
အီးမေးလ်: H9045-RE@accor.com

google_map
  • %e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%af%e1%80%b6
  • %e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%af%e1%80%b6
  • %e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%af%e1%80%b6
  • %e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%af%e1%80%b6
  • %e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%af%e1%80%b6
  • %e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%af%e1%80%b6
  • %e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%af%e1%80%b6
အခန်းတစ်ခန်းဘွတ်ကင်တင်ရန်
အခန်းတစ်ခန်းဘွတ်ကင်တင်ရန်
close